Korenbloemstraat 75, 6657 BB Boven-Leeuwen
06-83170871

Leerondersteuning

Wat is leerondersteuning?

Als een kind bij mij leerondersteuning gaat volgen, kijk ik of het kind taaldenker of beelddenker is. Ik doe dit met het wereldspel. Ook neem ik een visuele screening af om te kijken of de samenwerking van de ogen goed is. Hierna heb ik al een goed beeld van het kind en kan de ondersteuning doelgericht gegeven worden.

Er zijn kinderen bij wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt dan aanvankelijk wordt verwacht. Deskundige (leer)ondersteuning kan ervoor zorgen dat motivatie en zelfvertrouwen behouden blijven, gestimuleerd of hersteld worden. Mijn hulptraject is individueel, intensief, inventief, doelgericht en steekt in op de directe behoefte van kind en ouders. Het is maatwerk! Het werkt positief op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een kind: “zie je, ik kan het wél zelf”. Dit maakt dat kinderen in korte tijd groeien en weer op de rit gezet worden.

Vooral de executieve functies versterken is belangrijk. Het kind weet vaak wat er aan de hand is en waarnaar gezocht moet worden, echter het vinden van oplossingen is lastig. Dan kan (leer)ondersteuning zorgen voor kennis, steun, ervaring en inspiratie voor talent ontwikkeling. Breed aanbieden, meerdere strategieën gebruiken, kinderen leren denken en laten groeien!

Kinderen zijn beelddenker of taaldenker 

Informatie verwerken
met beeld of taal

Eerst het beeld? Dat heet beelddenken.
Beelddenkers zien direct het plaatje van een boom voor zich als ze het woord ‘boom’ horen. En ook waar de boom staat, hoe de omgeving van de boom eruitziet, hoe de boom ruikt, etc.
Beelddenkers zien 32 beelden per seconde.
Beelddenkers denken razendsnel doordat ze de dingen voor zich zien. Ze combineren het beeld direct met voorgaande beelden. Daardoor schakelen ze moeiteloos en kunnen ze met meerdere dingen tegelijk bezig zijn.
Door het denken in grote verbanden kan een beelddenker opeens met een creatieve oplossing komen, zonder te kunnen verklaren waar dit vandaan komt. Ze houden zich minder bezig met details en zijn intuïtief. Veel beelddenkers zijn hooggevoelig. Dat betekent dat ze extra gevoelig zijn voor hun omgeving en voor de sfeer. Ze begrijpen snel hoe mensen om hen heen op elkaar reageren. Een goede eigenschap, maar het slokt ook veel aandacht op.

Eerst de tekst?
Dat kan duiden op taaldenken. Maar wat is taaldenken? Taaldenkers horen het woord ‘boom’ en zien de letters van het woord voor zich. Ze zien ook een plaatje van een boom, maar het woord heeft voorrang.
Een taaldenker denkt dus primair in woorden, is auditief sterk, leert stapje voor stapje op weg naar het grote geheel, is analytisch ingesteld en goed georganiseerd.

Contact

Visuele screening

Kijken doe je met je ogen, maar het ‘zien’ wordt door de hersenen geregeld. Een visuele disfunctie kan de oorzaak zijn van ‘leerproblemen’. Als dit niet op tijd wordt gediagnosticeerd ontstaan er problemen.

Als we ergens naar kijken, moeten beide ogen goed samenwerken om tot één beeld te komen.
Lukt het de hersenen niet om de beelden van de beide ogen tot één enkel beeld te versmelten wordt kijken onduidelijk en het ‘zien’ in de hersenen geeft problemen.

Kinderen met een visuele disfunctie vinden vaak lezen en schrijven niet leuk. Het zijn de kinderen die niet graag lezen, lezen het liefst vermijden, buiten de lijnen schrijven etc. Daarnaast hebben deze kinderen vaak stress opgebouwd omdat iets niet lukt; ondanks enorme inspanning om het goed te doen. Dit geeft lichamelijke klachten, zoals bijv. hoofdpijn, nekpijn, branderige ogen etc. Deze kinderen kunnen als dyslectisch getypeerd of gediagnosticeerd worden.